Tuesday, October 19, 2010

ಪ್ರಭ ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಜಾಮ್ ಎಂಬ ಚಿತ್ರಕಾರರ ಒಕ್ಕೂಟ ಒಂದರ ಸದಸ್ಯ ನಾನು. ಅದರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯೆ ಪ್ರಭ ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಾಳೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕರೆಯೋಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ನಾನು ಅವರ ಕಲೆಯ ಅಭಿಮಾನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೀವೂ ಅದರ ಅಭಿಮಾನಿಯಗುತ್ತೀರಾ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ.


No comments: