Wednesday, November 12, 2014

Rubaiyat of Omar Khayam - XL

ಗೊತ್ತುಂಟೆ ನಾನೆಂತ ಮೋಜಿನಲಿ 
ಎರಡನೆಯ ಮದುವೆಯಾದೆ?
ಬರಡು ತರ್ಕವ ಬಡಿದೋಡಿಸಿ
ಲತೆಯ ಕುವರಿಯ  ಕೈಪಿಡಿದೆ


ಒಮರ್ ಖಯಾಮನ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಭಾವಾನುವಾದ

No comments: