Thursday, September 24, 2009

nanna dani


ನನ್ನ ದನಿ

ಎರವಲು ಪಡೆದ ಪದಗಳಲ್ಲೇಕೆ
ನನ್ನ ಮನದಳಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ?

ಗುಲ್ಝಾರ್, ಕೈಫಿ, ಸಾಹಿರ್ ಭಾರಿ ಕವಿಗಳಿರಲೇಳು
ನನ್ನ ಭಾವಗಳಿಗವರ ಪದಗಳ ಹಂಗೇಕೆ?

ನನ್ನ ಪದಗಳುಮಾತ್ರ ನನ್ನತೋರಬಲ್ಲವು,
ಕವಿತ್ವ ಕಳಪೆಯಾದರೇನು? ಗೊಣಗಿದ ಓಮಾರ್.Please right click on the image below and select 'open in a new window' to view biggerNo comments: